Vi erbjuder

Vi utför tjänster inom följande områden:


- Fastighetsservice

- Trädgårdsskötsel

- Fordonsbemanning BE/CE

- Bemanning utav truck A-B

- Bemanning utav taxi

- Grovarbetare 


ED8BD474-D812-4C99-AB2C-1A3594697617
EC78EBB4-03A3-418B-9135-153B182057BF
85BF6E96-2AA2-4C7B-A04F-51D15D515635
3E478D5B-8797-4E9D-834C-59B9D0E5912A
D8234DE2-0211-4B0D-BE0A-9048F3648C63
AF59B040-1968-44AE-9E3C-FFE311FA49F2
461EDD46-0C8B-4B12-84BF-BEF7BB3DDB7B
9DCEAB0C-CFBF-40FD-9EE2-A5B4A73F38C0
85BF6E96-2AA2-4C7B-A04F-51D15D515635
CF05BEBD-2422-4763-ADDF-9CBC5A9F6C67
3FA5BF4C-2487-4C36-8E1D-D9BEF08FFF33
309777B5-9231-47C0-92CC-CC8BFC1EBEE2
BCE4B100-6B50-4338-BD24-C717C7A7EACC
C77A3DA8-53B8-48A9-83BC-3F90718A4F81
21E8464F-395A-4309-A8A1-91D868209D6A